گردهمایی شبکه پژوهش اصفهان

  • ش, ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۲:۵۸

گرد همایی شبکه پژوهش های بین رشته ای اصفهان با حضور پژوهشگر برجسته بین المللی دکتر حمید سلطانیان زاده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۸ در تالار نفیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. دکتر حمید سلطانیان زاده استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر گروه پردازش تصاویر پزشکی موسسه پزشکی فورد آمریکا و نیز رئیس دو دوره انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و عضو کمیته تخصصی سازمان های NIH و NSF می باشند.

این رویداد که با استقبال گسترده اعضاء هیات علمی و دانشجویان سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان همراه بود، با سخنرانی خانم دکتر حق جو معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز گردید، ایشان به معرفی کنسرسیوم شبکه پژوهش­های اصفهان، گرنت­های قابل تخصیص و مزایای جانبی از جمله تخصیص مکان فیزیکی و وبسایت اختصاصی برای گروه های تحقیقاتی واجد شرایط پرداختند. در ادامه دکتر حمید سلطانیان زاده در خصوص پردازش تصویر پزشکی سخنرانی نمودند.

سپس اعضای هیات علمی هریک از سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان فعالیت های دو کاندید هسته پژوهشی موضوع محور (TIG)، با موضوعات "پردازش تصویر و سیگنالهای پزشکی" و "سیستم بیولوژی" را ارائه نمودند. در بخش نخست آقای دکتر رسول امیرفتاحی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیت های این دانشگاه را در زمینه پردازش تصویر و سیگنال پزشکی معرفی نمودند. سپس دکتر علیرضا کریمیان مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان و دکتر حسین ربانی رئیس دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی به معرفی فعالیت های گروه های خود در زمینه پردازش تصویر و سیگنال پزشکی پرداختند.

در بخش دوم این رویداد، خانم دکتر حجتی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، فعالیت های این دانشگاه را در زمینه سیستم بیولوژی معرفی نمودند. سپس دکتر یوسف قیصری و دکتر احمد واعظ اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر جعفر قیصری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به معرفی فعالیت های گروه های خود در زمینه سیستم بیولوژی پرداختند.

در این گردهمایی همچنین پوسترهای مرتبط با  دو کاندید هسته پژوهش محور پردازش تصویر و سیگنال پزشکی و نیز هسته پژوهش محور سیستم بیولوژی از سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان ارائه شدند. در این گردهمایی فرصت آشنایی به منظور انجام پروژه های مشترک برای اعضای هیات علمی سه دانشگاه فراهم گردید. در انتهای رویداد بروشور معرفی مرکز تعالی پژوهش ابن سینا  AVICENNA CENTER OF EXCELLENCE به عنوان قطب پژوهش های میان رشته ای سلامت کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. اطلاعات بیشتر در مورد این مرکز در وبسایت ace.mui.ac.ir قابل دستیابی است.