گزارش MISP OPEN DAY

  • ش, ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ۰۸:۲۳

گردهمایی علاقمندان به پروژه های حوزه پردازش تصاویر و سیگنالهای پزشکی با حضور پژوهشگر برجسته بین المللی دکتر حمید سلطانیان زاده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۸ در سالن چمران دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دکتر حمید سلطانیان زاده استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر گروه پردازش تصاویر پزشکی موسسه پزشکی فورد دیترویت، میشیگان، آمریکا و نیز رئیس دو دوره انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و عضو کمیته تخصصی سازمان های NIH و NSF می باشند.

این رویداد که با استقبال گسترده اعضاء هیات علمی و دانشجویان سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان همراه بود با سخنرانی آقای دکتر ربانی رئیس دانشکده فناوریهای نوین و رئیس مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی آغاز گردید. سپس خانم دکتر کافیه مدیر گروه رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی به معرفی این رشته جدید پرداختند و در حوزه Neuroimaging سخنرانی کردند تا دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکتری علوم بین رشته ای، با این رشته جدید آشنا شوند.

آقای دکتر سلطانیان زاده سخنرانی خود را در حوزه پردازش تصاویر و Neuroimaging ادامه دادند و سپس پرسش و پاسخ بین اساتید و دانشجویان انجام گرفت.

و در آخر اعضای هیات علمی پروژه های فعال خود را توضیح دادند و از دانشجویان علاقمند دعوت به همکاری کردند.

گردهمایی علاقمندان به پروژه های حوزه پردازش تصاویر و سیگنالهای پزشکی با حضور پژوهشگر برجسته بین المللی دکتر حمید سلطانیان زاده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۸ در سالن چمران دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دکتر حمید سلطانیان زاده استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر گروه پردازش تصاویر پزشکی موسسه پزشکی فورد دیترویت، میشیگان، آمریکا و نیز رئیس دو دوره انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و عضو کمیته تخصصی سازمان های NIH و NSF می باشند.

این رویداد که با استقبال گسترده اعضاء هیات علمی و دانشجویان سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان همراه بود با سخنرانی آقای دکتر ربانی رئیس دانشکده فناوریهای نوین و رئیس مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی آغاز گردید. سپس خانم دکتر کافیه مدیر گروه رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی به معرفی این رشته جدید پرداختند و در حوزه Neuroimaging سخنرانی کردند تا دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکتری علوم بین رشته ای، با این رشته جدید آشنا شوند.

آقای دکتر سلطانیان زاده سخنرانی خود را در حوزه پردازش تصاویر و Neuroimaging ادامه دادند و سپس پرسش و پاسخ بین اساتید و دانشجویان انجام گرفت.

و در آخر اعضای هیات علمی پروژه های فعال خود را توضیح دادند و از دانشجویان علاقمند دعوت به همکاری کردند.