جلسه دفاع از پایان نامه (خانم فاطمه وهابی)

  • سه‌شنبه, ۲۰۲۰/۱۲/۲۹ - ۱۲:۴۰

اطلاعیه جلسه دفاع

لینک جلسه:       vc.mui.ac.ir/defa

چکیده فارسی پایان نامه

چکیده انگلیسی پایان نامه

فایل ارائه جلسه دفاع از پایان نامه

لینک مقاله مستخرج از پایان نامه