نام و نام خانوادگی: Dr Harlord Snider

سمت: عضو هیات علمی الحاقی گروه

مدرک تحصیلی: Epidemiology

درجه علمی: Full Professor Of Genetic

زمینه تحقیقاتی: -

پست الکترونیک: h.snider@umcg.nl

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱