شرح

فرم

فرآیند

ثبت نام  
فرم درخواست دانشجو  
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه و استاد راهنما (A1)  
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه (پروپوزال)  
فرم  انتخاب درس در مرتبه سوم  
فرم انتخاب واحد با تاخیر  
فرم درخواست فرصت اضافه (سنوات اضافه)  
فرم صدور کارت دانشجویی المثنی  

استفاده از خوابگاه در تابستان

 
تشکیل کلاسهای جبرانی  

فرم تسویه حساب دانشجو

فرم درخواست دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد

فرم درخواست پیش دفاع و دفاع پایان نامه دانشجویان دکتری
فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه  
فرم تعهد نامه استاد راهنما جهت مقاله تحت بررسی  
فرم درخواست دانشجویPh.D برای شرکت در آزمون جامع

روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری

روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

فرم درخواست ارتقاء سالیانه دانشجویان دکتری

 
فرم تایید انتخاب واحد  

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱