نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ورد (CV)

سمت: مدیر گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: طراحی و توليد بازيهای جدی در حوزه سلامت، کاربردهای واقعيت مجازی و واقعيت افزوده در بازيهای جدی حوزه سلامت، پردازش تصاوير پزشکی، بينايي ماشين در پزشکی، توليد نرم‏ افزارهای پردازش تصاوير پزشکی 

پست الکترونیکی: vard@amt.mui.ac.ir

*********************************

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv)

سمت: ریاست دانشکده فناوریهای نوین

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: پردازش سیگنال های چند بعدی، حذف نویز و مسئله تخمین، ارتقا تصاویر، بازیابی تصاویر ویدئویی، مدل های احتمالی ضرایب حوزه تنک مخصوصا ضرایب ویولت مختلط.

پست الکترونیکی:h_rabbani@med.mui.ac.ir

*********************************

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهری دهنوی (CV)

سمت: مسئول کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه لیور پول

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: اپتیک، ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی، بیوانفورماتیک

پست الکترونیکی:  mehri@med.mui.ac.ir

*********************************

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید کرمانی (cv)

سمت: عضو هیات علمی گروه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: kermani@med.mui.ac.ir

 

*********************************
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صحتی (cv)
سمت: عضو هیات علمی گروه
مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: الگوریتم های محاسباتی در بیوانفورماتیک، شناسایی آماری الگو، تحلیل داده های زیستی، داده کاوی سیستم های مدیریت بیمارستانی 
پست الکترونیکی:   mr.sehhati@amt.mui.ac.ir  
 
*********************************
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه  (cv)
سمت: معاون پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین- معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده فناوریهای نوین  
مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: آنالیز سیگنال ها و تصاویر پزشکی، آنالیز زمان-فرکانس، کاربردهای تئوری گراف
پست الکترونیکی: r_kafieh@yahoo.com
 
 
*********************************
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی  (cv)
سمت: معاون آموزشی دانشکده فناوریهای نوین
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: آنالیز تصاویر پزشکی، مدلسازی آماری، مدلسازی سیستمهای بیولوژیک، آنالیز سیگنالهای دیجیتال و پزشکی، شناسایی آماری الگو
پست الکترونیکی: zahraamini64@yahoo.com.au

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱