دانشجویان در حال تحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

۱ مبین دارابی ۱۳۹۷
۲ عاطفه عموشاهی ۱۳۹۷
۳ علی کربلائی حسینی ۱۳۹۷
۴ فائزه مقدس ۱۳۹۷
۵ هدیه طوفانی ۱۳۹۶
۶ حمیدرضا دهقان طرزجانی ۱۳۹۶
۷ محسن جمالی ۱۳۹۶
۸ فاطمه وهابی ۱۳۹۶
۹ رویا آرین ۱۳۹۶
۱۰ پریسا فردافشاری ۱۳۹۶
۱۱ رامین افراه ۱۳۹۶
۱۲

حسین سپیانی

۱۳۹۵
۱۳

مهدی نوریان زواره

۱۳۹۵
۱۴

سجاد سعادتی راد

۱۳۹۵
۱۵

مهدی شاه حسینی

۱۳۹۵
۱۶

الهه موذنی

۱۳۹۵
۱۷

حمید حسین آبادی

۱۳۹۵

۱۸

فهیمه معتمدی

۱۳۹۵

۱۹

مرضیه راعی

۱۳۹۵

۲۰

نسترن جعفری

۱۳۹۵

۲۱

علیرضا حقانی راد

۱۳۹۵

۲۲ حنانه محمدی نودهی ۱۳۹۴
 

دانشجویان فارغ التحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

۱

لیا ضیائی

۱۳۸۱

۲

علی جوادی راد

۱۳۸۱

۳

غلامعلی علی زاده

۱۳۸۱

۴

میررضا شنوی

۱۳۸۱

۵

مریم منتظر القائم

۱۳۸۲

۶

آرش زارع صادقی

۱۳۸۲

۷

رحیم ملکشاهی

۱۳۸۲

۸

لیلا قائدی

۱۳۸۲

۹

رسول باغبانی خضرلو

۱۳۸۲

۱۰

سعید کدخدائی

۱۳۸۳

۱۱

امیر اشتری

۱۳۸۳

۱۲

ابوالفضل مسعودی راد

۱۳۸۴

۱۳

راحله کافیه

۱۳۸۴

۱۴

احسان نگهبانی

۱۳۸۴

۱۵

افشین فخرپور

۱۳۸۴

۱۶

مهداد اسماعیلی

۱۳۸۵

۱۷

شهروز گشمرد

۱۳۸۵

۱۸

نسیم داداشی سرج

۱۳۸۵

۱۹

علیرضا شیرازی نوده

۱۳۸۵

۲۰

الهام زراعت کار

۱۳۸۶

۲۱

فرهاد رحیمی موگوئی

۱۳۸۶

۲۲

پریسا اکبری جونی

۱۳۸۶

۲۳

محراب قنات باری

۱۳۸۶

۲۴

سید محمد ایمان فرح آبادی

۱۳۸۶

۲۵

سید محمد امین فرح آبادی

۱۳۸۷

۲۶

شیرین حاجب محمد علیپور

۱۳۸۷

۲۷

علیرضا منجذب

۱۳۸۷

۲۸

رامین سلطان زاده

۱۳۸۷

۲۹

نرگس سعیدی زاده اصفهانی

۱۳۸۷

۳۰

حسین تقی زاد

۱۳۸۸

۳۱

سلمان جعفری

۱۳۸۸

۳۲

نادر ناصری

۱۳۸۸

۳۳

حسام فضلعلی

۱۳۸۹

۳۴

محمدرضا نعیم آبادی

۱۳۸۹

۳۵

مرجان مظفری لقا

۱۳۸۹

۳۶

ماریا فرهی

۱۳۸۹

۳۷

مهدی بهرامی

۱۳۸۹

۳۸

آسیه میرکاظمی

۱۳۹۰

۳۹

زهرا سعیدی زاده

۱۳۹۰

۴۰

زهرا کریمی

۱۳۹۰

۴۱

طاهره محمودی

۱۳۹۰

۴۲

محمدرضا مومن زاده خولنجانی

۱۳۹۰

۴۳

مرتضی مرادی امین

۱۳۹۰

۴۴

مهدی کاظمیان جهرمی

۱۳۹۰

۴۵

ناصر صمدزاده اقدم

۱۳۹۰

۴۶

مریم ضرابی

۱۳۹۰

۴۷

هاجر دانش

۱۳۹۰

۴۸

عالیه عهدی

۱۳۹۱

۴۹

حامد زند گندشمین

۱۳۹۱

۵۰

لیلا نیکنام شیراز

۱۳۹۱

۵۱

مرضیه مختاری

۱۳۹۱

۵۲

سهیل نبوی

۱۳۹۱
۵۳

میترا خالقیان

۱۳۹۱

۵۴

تهمینه شبانیان

۱۳۹۱

۵۵

مجتبی لشگری ۱۳۹۲

۵۶

نرجس قانع ۱۳۹۲
۵۷

ندا اسماعیلی

۱۳۹۲
۵۸ نسرین باستانی ۱۳۹۲
۵۹ زهرا خدابنده ۱۳۹۳
۶۰ سحر جرجندی ۱۳۹۳
۶۱ حدیث گلمحمدی ۱۳۹۳
۶۲ احسان محمدی سیاهبومی ۱۳۹۳
۶۳ محمدرضا عباسی ۱۳۹۳
۶۴ فاطمه صفایی ۱۳۹۲

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱