تعریف مهندسی پزشکی (بیوالکتریک):

 رشته مهندسی پزشکی با تلفیق علوم مهندسی و پزشکی، در راستای حمایت و توسعه خدمات تشخیصی، درمانی منطبق با اصول علمی فعالیت می نماید.

 

معرفی گروه بیوالکتریک:

گروه بیوالکتریک دانشکده فن آوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۰ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شروع به کار کرد و از سال ۱۳۸۸ در مقطع دکتری تخصصی نیز شروع به پذیرش دانشجو نمود. تعداد اعضای هیئت علمی گروه ۴ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت و ۳ دانشجوی بورسیه می باشد. در حال حاضر ۲۰ دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و ۱۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند. امکانات آموزشی و کمک آموزشی گروه شامل آزمایشگاه ابزار دقیق، آزمایشگاه تصاویر میکروسکوپی، آزمایشگاه پردازش تصاویر چشم، آزمایشگاه الکترونیک در پزشکی، آزمایشگاه پردازش سیگنال های حیاتی و دو سایت جهت انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است.

 

چشم انداز :

تربیت نیروی متخصص مهندسی پزشکی از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از فنآوری پزشکی، مراکز آموزشی درمانی تحقیقاتی با افزایش بهره وری در ارتقا کیفی این مراکز که منجر به افزایش سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار خواهد شد.

حوزه های فعالیت گروه:

گروه بیوالکتریک دانشکده فناوریهای نوین دارای چندین هسته پژوهشی می باشد که کلیه فعالیتهای علمی و پژوهشی گروه در زمینه های مختلف در غالب این هسته ها  انجام میگردد. حوزه های فعالیت گروه به طور کلی عبارتند از :

         الف- پردازش سيگنال هاي حياتي 

         ب- پردازش تصاوير پزشکي

         پ- پردازش صوت وگفتار و طراحي سيستم هاي گفتار درماني و کمک همراه معلولين گفتاري

         ت- مدلسازي سيستم هاي بيولوژيک 

         ث- طراحي بخش هاي الکترونيکي و کنترل اعضاء و اندام مصنوعي و ساخت وسايل توانبخشي 

         ج- ثبت سيگنال هاي حياتي و طراحي سيستم هاي مانيتورينگ بيمارستاني 

         چ- تجهيزات فيزيوتراپي و كايروپراكتيك، تجهيزات راديوتراپي و ليزرها 

         د- طراحي و ساخت سيستم هاي درماني و آزمايشگاهي پزشکي مانند سنگ شكن هاي كليه 

        ذ- طراحی و بهینه سازی سيستم هاي تصوير برداري 

 

در زیر نیز می توان مجموعه هسته های پژوهشی گروه بیوالکتریک را مشاهده نمود:

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱