همه ما انسان ها ممکن است در طول زندگی خود در جریان رشد ، سازگاری ، تصمیم گیری ، تعاملات اجتماعی و موقعیت های تحصیلی ، شغلی ، ارتباطی، روحی- روانی و... با مشکلاتی مواجه گردیم . این امر در بین دانشجویان می تواند در جهت تصمیم گیری های مناسب در مراحل مختلف باشد و در نتیجه سازگاری بهتر با تحصیل را به شکلی کارآمدتر به ارمغان  آورد. لذا اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان و دفاتر زیر مجموعه آن اداره ، با هدف ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از مسائل و مشکلات ، آماده ارائه انواع خدمات یاورانه به کلیه دانشجویان گرامی می باشد.

 

برنامه هفتگی

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱