وظایف و اختیارات معاونت پژوهشي دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان:

        ۱. ارزیابی وضعیت پژوهش و فناوری در گروه­های آموزشی دانشکده و ارائه پیشنهادات و راهکارها در زمینه‌های مختلف پژوهشی و فناوری از جمله:

              الف) تدوین اهداف و خط مشی پژوهشی دانشکده

               ب) بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش وفناوری در دانشکده

              ج) هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشکده

              د) مشارکت در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشکده

              ﻫ) نحوه ارائه خدمات پژوهشی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی

 1. مشارکت در  پایه گذاری ارتباطات بین رشته­ ای داخل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبدیل دانشگاه به عنوان یک مرجع عالی ارتباطات بین رشته ای در سطح استان

            الف) برررسی ارتباطات بین رشته ای در سطح بین المللی

            ب) تدوین آیین نامه های لازم برای شبکه پژوهش های بین رشتهای

           ج) مشارکت با معاونت پژوهشی دانشگاه در راه اندازی شبکه پژوهش­های بین رشته­ ای در سطح استان

            د) معرفی افراد صاحب نظر و باتجربه در زمینه ارتباطات بین رشته ای

 1. بررسی اعتبار علمی و تأیید پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت علمی در گردهمایی و سمینارهای خارج از کشور
 2. بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی در زمینه امور پژوهشی
 3. بررسی امتیازات و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
 4. بررسی و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از پژوهانه
 5. بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی مربوط به پایان نامه های مصوب دانشکده
 6. تهیه و ارائه آمارهای پژوهشی، گزارش‌های دوره‌ای و کارنامه پژوهشی دانشکده
 7. امور مربوط به تشویق مقالات علمی  پژوهشی دانشجویان
 8. امور مربوط به تأسیس هسته های پژوهشی و پیگیری امور  پژوهشی مربوط به هسته­های پژوهشی
 9. مدیریت تجهیزات آزمایشگاه­های داخل دانشکده
 10. بررسي نحوه هزينه كرد بودجه هاي پژوهشي دانشکده
 11. كليه موضوعات مرتبط با همايش هاي سالانه دانشکده
 12. كليه امور مربوط به حمايت هاي مادي و معنوي از همايش هاي علمي دانشکده
 13. كليه امور مربوط به طرح هاي پسا دكتري
 14. تاييد مقالات و طرح هاي پژوهشي دانشجویان
 15. برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليت  واحد کتابخانه دانشکده
 16. مکاتبات اداری در زمینه درخواستهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱