لاین تحقیقاتی  و سوابق پژوهشی  اعضای هیات علمی دانشکده

                          

نام و نام خانوادگی

 

عنوان لاین تحقیقاتی

سوابق پژوهشی

رزومه

گروه بیوالکتریک

دکتر حسین ربانی

پردازش سیگنال های چند بعدی، حذف نویز و مسئله تخمین، ارتقا تصاویر، بازیابی تصاویر ویدئویی، مدل های احتمالی ضرایب حوزه تنک مخصوصا ضرایب ویولت مختلط.

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر راحله کافیه

آنالیز سیگنال ها و تصاویر پزشکی، آنالیز زمان-فرکانس، کاربردهای تئوری گراف

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر سعید کرمانی

پردازش سیگنال های پزشکی

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر علیرضا مهری دهنوی

ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر علیرضا ورد

پردازش تصاویر پزشکی

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر زهرا امینی

آنالیز تصاویر پزشکی، مدلسازی آماری، مدلسازی سیستمهای بیولوژیک، آنالیز سیگنالهای دیجیتال و پزشکی، شناسایی آماری الگو

سوابق پژوهشی

رزومه

بیومتریال ، نانو تکنولوژی ومهندسی بافت

دکتر سعید کرباسی

بیومتریال، مهندسی بافت، نانو ذرات زیست فعال، نانو الیاف پلیمری

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر محمد رفیعی نیا

بیومتریال

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر انوشه زرگر خرازی

بیومتریال، کامپوزیت های پزشکی

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر سید علی پور سمر

مهندسی بافت، پرینترهای سه بعدی و بیوسرامیکها

سوابق پژوهشی

رزومه

گروه بیو انفورماتیک

دکتر سید احمد واعظ

Bioinformatics of Genomic Association Mapping

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر محمدرضا صحتی

الگوریتم های محاسباتی در بیوانفورماتیک، شناسایی آماری الگو، تحلیل داده های زیستی، داده کاوی سیستم های مدیریت بیمارستانی 

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر فهیمه قاسمی

مدلسازی سیستم های بیولوژیک، بازشناخت الگو، طراحی محاسباتی دارو

سوابق پژوهشی

رزومه

دکتر فاطمه هادی زاده

Gut micro biota, Human genetics

سوابق پژوهشی

رزومه

 گروه  فناوری های تصویربرداری پزشکی

دکتر نسیم داداشی سرج

سیستم های ناوبری و جراحی تحت هدایت تصویر، رباتیک پزشکی، آنالیز ویدئو، بینایی ماشین

سوابق پژوهشی

رزومه

             

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱