اهداف کتابخانه دانشکده

♦    اهداف بلند مدت ( در دوره زمانی سه ساله )

۱- دستیابی به مجموعه استاندارد براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی  
۲- افزایش رشد سالانه مجموعه بر اساس تعداد کاربران
۳- مجهز نمودن کتابخانه به سیستم امنیتی
۴- گسترش فضای کتابخانه و سالن مطالعه

♦    اهداف کوتاه مدت ( در دوره زمانی یک ساله )

۱- خرید رفرنسهای مورد نیاز گروههای آموزشی دانشکده
۲- تلاش جهت افزایش بودجه مورد نیاز جهت تهیه منابع برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
۳- پیگیری و همکاری جهت طراحی وب سایت کتابخانه
۴- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی کاربران کتابخانه (دانشجویان و اعضاء هیئت علمی )
۵- جمع آوری پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی پژوهشگران و فارغ التحصیلان دانشکده

 شرح وظایف سرپرست کتابخانه

♦    خدمات

۱- همکاری در انتخاب منابع مورد نیاز کاربران
۲- مهمور نمودن صفحات کتب جدید و اهدایی
۳- ارسال منابع جدید و اهدایی به کتابخانه مرکزی جهت ثبت و فهرست نویسی
۴- تحویل منابع از کتابخانه مرکزی
۵- آماده سازی منابع ( تهیه عطف ، بارکد کتب و سایر منابع )
۶- امانت و سرویس دهی منابع با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ( پارس آذرخش ) و بر اساس آیین نامه امانت دانشگاه به طور مستمر
۷- همکاری و مشارکت در طرح امانت بین کتابخانه ای
۸- کنترل سالن مطالعه
۹- تهیه آمار و گزارشات از عملکرد بخش امانت به منظور ارزیابی عملکرد
۱۰- شرکت در کلاسهای آموزشی تخصصی کتابداران
۱۱- مکاتبه با کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مورد نیاز برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
۱۲- تهیه آمار و گزارشات از میزان استفاده کاربران ار پایگاههای اطلاعاتی بمنظور نیاز سنجی

♦    مجموعه سازی

۱- تشکیل کمیته تامین منابع
۲- هماهنگی با گروههای آموزشی و نیاز سنجی منابع و رفرنس های مورد نیاز
۳- پیگیری در خصوص اختصاص بودجه
۴- نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش داده شده 
۵- تهیه لیست پایان نامه ها فارغ التحصیلان و طرحهای تحقیقاتی پژوهشگران

 

کارکنان کتابخانه:

مسئول: مرجان طغرایی- کارشناس کتابداری

ساعت کار: از ۷:۳۰ الی ۱۵
شماره تماس: ۳۷۹۲۵۲۷۷

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده مدیریت، دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی، کدپستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱