واحد توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و صنـايع است. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز اصلی توليد علم و دانش در هر کشور هستند و شرط توسعه پايدار در هر کشور استفاده از توان علمی متخصصين, پژوهشگران و دانشمندان آن کشور در راستایی توسعه فناوری است. از اقدامات مهم و اساسی در اين زمينه, فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بين مراکز دانشگاهی با صنايع و دستگاههای اجرايی, سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی در جهت اجرای خدمات فنی و تخصصی، مشاوره، آموزشی و پژوهشی است. این دفتر با انگيزه کمک به توسعه فناوری و تسهیل در ارتباط دانشکده با صنعت راه اندازی شده است.

 

    اهداف اختصاصی تشکیل این واحد

۱- افزایش نوآوری و ابتکارات علمی در حوزه توسعه فناوری سلامت

۲- برقراری ارتباط تخصصی با بخش های تحقیق و توسعه ی واحدهای تولیدی

۳- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازها و ایجاد هر چه بیشتر زمینه های همکاری دانشکده با صنعت

۴- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات پژوهشی در بخش های مرتبط ( دریافت پروژه های پژوهشی صنایع)

۵- افزایش درصد پایان نامه هایی که در رابطه با نیازهای صنعت و فناوری سلامت کشور تعریف می شوند

۶- مشارکت اساتید دانشگاه در رفع معضلات صنعتی کشور

۷- فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات آموزشی و فنی در بخش های مرتبط و برنامه ریزی در خصوص آموزش تخصصی شاغلین صنایع و تولید کنندگان مواد و تچهیزات پزشکی

۸- فراهم نمودن امکان و تسهيل ارتباط مجری و يا مجريان طرح تحقيقاتی و يا آموزشی با صنايع و دستگاههای اجرايی

 

  وظایف این دفتر

۱- تماس با واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرايی جهت آشنا کردن آنها با توانايی های دانشکده

۲- برگزاری همايش ها، سمينارها، کنگره ها، کنفرانس ها و يا کارگاه های آموزشی در دانشکده،جهت ایجاد زمينه همکاری صنايع و دستگاه های اجرايی با دانشکده

۳- دريافت پروژه های پيشنهادی صنايع و دستگاههای اجرايی و ارائه آن به گروه های آموزشی و مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی،مرکز تحقیقات بیوسنسور و مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی جهت تدوین طرح پژوهشی در دانشکده

۴- برنامه ريزی کارگاه های آموزشی جهت شاغلين صنايع و دستگاه های اجرايی با توجه به توانمندي های آموزشی دانشکده و نيازهای ايشان

۵- برنامه ريزی کارگاه های آموزشی با کمک کارشناسان صنايع و دستگاه های اجرايی جهت آموزش کاربردی دانشجويان يا اعضای هيئت علمی

۶- دعوت از مسئولين و متخصصين صنايع جهت بازديد و آشنايي با دانشکده و شركت در گروه هاي تخصصي در راستاي توسعه و تعميق بيشتر روابط و بررسي امكانات موجود در صنايع  و دانشکده جهت تحقيقات وپروژه هاي صنعتي

۷- بررسي مسائل و مشكلات بخش صنعت و ارائه طرح ها و پروژه هاي كاربردي جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشي

۸- تنظيم بانك اطلاعاتي از سوابق علمي و حرفه اي اساتيد و نيروي فني شاغل در دانشکده

 

آدرس پست الکترونيکی:  research.amt@gmail.com

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱