کارگاه ها و وبینارهای آنلاین

راهنمای ورود به کارگاهها و کلاس های مجازی (نرم افزار ادوبی)

حتما از مرورگر Firefox آخرین نسخه استفاده شود.

آخرین نسخه نرم افزار Flash Player مخصوص مرورگر نصب شود.

دانلود فلش پلیر برای مرورگرهای مختلف PC:(اینترنتی)

دانلود نرم افزار adobe connect نسخه ویژه PC:(اینترنتی)

دانلود نرم افزار adobe connect نسخه ویژه موبایل و تبلت:

***************************************

دانلود فلش پلیر برای مرورگرهای مختلف PC:(شبکه داخلی)

دانلود نرم افزار adobe connect نسخه ویژه PC:(شبکه داخلی)

 

 

 قابل توجه شرکت کنندگان:  *  جهت اعطای گواهی حضور،  برای شرکت در کارگاهها، الزاما نام و نام خانوادگی (EN) خود را ثبت نمایید.

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱