معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین

با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش، بی شک یکی از مهمترین رسالت های هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزیدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است و دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان اهتمام ویژه ای به انجام و ارتقاء کیفی و کمی پژوهش دارد. در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان،  یکی از حوزه های هدفمند و تأثیرگذار درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام فعالیت های پژوهشی و تولید علم، معاونت پژوهشی دانشکده می باشد. بدین منظور معاونت پژوهشی دانشکده با تنظیم سیاستهای پژوهشی و تحقیقاتی و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می نماید تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با تلاش مضاعف به انجام تحقیقات کاربردی قابل رقابت و با توجه به نیازهای پزشکی کشور اقدام نمایند. معاونت پژوهشی با همکاری تمام اعضاء هیات علمی و دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های "بیوالکتریک و مهندسی پزشکی" ، "بیومتریال، نانو تکنولوژی و مهندسی بافت" ، "بیوانفورماتیک" و "گروه فناوری تصویربرداری پزشکی " ، تلاش برنامه ریزی شده ای برای هدایت و حمایت دانشجویان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی به عمل آورده و می آورد. حاصل این تلاش دسته جمعی تدوین پایان نامه ها و رساله ها، چاپ و ترجمه کتابها، چاپ صدها مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی، ثبت اختراع، شرکت و کسب افتخار در جشنواره­ها و عقد قرار دادهای پژوهشی با مراکز بیرون از دانشگاه بمنظور رفع نیازهای کشور بوده است.


وظایف واختیارات

هسته های پژوهشی

آزمایشگاه ها

کتابخانه

واحد فناوری

لاین تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده

لینک های مفید

واحد بین الملل

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱