کارگاه اموزشی "آینده MRI و پروتکلهای سرویس و نگهداشت پیشگیرانه آن"

به اطلاع میرساند  کارگاه آموزشی "آینده  MRIو پروتکلهای سرویس و نگهداشت پیشگیرانه آن" در 4 امین همایش بین اللملی فناوری و تجهیزات بیمارستانی در 1 و 2 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران  و با سخنرانی جناب مهندس کامران ولیئی، خبره تجهیزات پزشکی، برگزار گردید.در صورت تمایل می­توانید فایلهای مربوط به کارگاه را در ادامه مطلب دانلود کنید.

کارگاه اموزشی "آینده CT-Scan و پروتکلهای سرویس و نگهداشت پیشگیرانه آن"

به اطلاع میرساند  کارگاه "آینده CT-Scanو پروتکلهای سرویس و نگهداشت پیشگیرانه آن" در 4 امین همایش بین اللملی فناوری و تجهیزات بیمارستانی در 1 و 2 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران  و با سخنرانی دکتر حسین قدیری هروانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار گردید.در صورت تمایل می­توانید فایلهای مربوط به کارگاه را در ادامه مطلب دانلود کنید. همچنین در صورت تمایل جهت دریافت فایل تصویری به واحد پژوهشی دانشکده مراجعه کنید.

کارگاه اموزشی دایکام

به اطلاع میرساند  کارگاه "دایکام چیست؟" در 4 امین همایش بین اللملی فناوری و تجهیزات بیمارستانی در 1 و 2 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران  و با سخنرانی دکتر آرش دلجو،خبره فناوری اطلاعات بیمارستانی،برگزار گردید.در صورت تمایل می­توانید فایلهای مربوط به کارگاه را در ادامه مطلب دانلود کنید.

غرفه دانشکده فناوری در روز پژوهش

 به اطلاع میرساند  غرفه دانشکده فناوری های نوین در روز پژوهش مورخ 22 آذرماه از 8 تا 12 در سالن همایش­های علوم پزشکی میزبان علاقه مندان بود.

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی تحت عنوان مقاله نویسی در تاریخ چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 11-9 در سالن شهید چمران برگزار می گردد.

About Faculty

The School of Advanced Technologies in Medicine is the 8th out of 10 faculties of MUI. The main core of this school was established in 1999, as “group of physics and biomedical engineering” in school of medicine. The group is then promoted to its current form as “School of Advanced Technologies in Medicine”  in 2012. This school offers 3 novel fields of knowledge including Bioelectrical engineering, Biomaterial engineering, and Hospital engineering at two educational levels of MSc and PhD. Establishing new fields including Bioinformatics, Bio-imaging, Tissue Engineering and Nanobiotechnology is in the future plan of the AMT. The fields educated here are aimed to fill the gap between university and industry in medical sciences. The fast progress of knowledge in different parts of science and also the applications of advanced medical technology in modern medicine necessitate the strong need to have scientists and professionals in this field to prevent, diagnose and treat diseases to high standards.

 

Postal Address: School of Advanced Technologies in Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

.
Tel: +98 (031) 37923851
Fax: +98 (031) 37923851
Email:  amt@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

Subscribe to School of Advanced Technologies in Medicine RSS