امور آموزشی

آیین نامه ها، فرایندها و فرمهای آموزشی

امور پژوهشی

آزمایشگاه ها، هسته ها  و برون داد های پژوهشی

امور دانشجویی

انجمنها و امور رفاهی


درباره دانشکده

 پیشرفت سریع و روزافزون دانش و علوم زیستی در عرصه های گوناگون حیات به خصوص ورود فن آوری های نوین در علوم پزشکی لزوم تربیت متخصصین و محققین کارآمد را که بتوانند با استفاده از علوم و فنون جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت جامعه با تکیه براساس و اصول زیست شناختی حیات نقش غیرقابل انکار خود را ایفا نمایند دو چندان نموده است. از این رو تاسیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف تربیت متخصصین در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حوزه فناوریهای نوین مورد نیاز علوم پزشکی و تحقیقات بین رشته ای براساس اولویتهای دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حال حاضر دارای ۴ گروه آموزشی "بیوالکتریک و مهندسی پزشکی" ، "بیومتریال، نانو تکنولوژی و مهندسی بافت" ،  "بیوانفورماتیک" و " فناوری تصویربرداری پزشکی "  می باشد. از برنامه های آتی دانشکده ، راه اندازی گروههای جدید بین رشته ای همچون علوم اعصاب می باشد.

 

 

 

داده های پزشکی

 

داده های پزشکی

داده های پزشکی

Read More

 

نشریه سیگنال و سنسور

 

نشریه سیگنال و سنسور

نشریه سیگنال و سنسور

Read More

 

سامانه پردازش موازی

 

سامانه پردازش موازی

سامانه پردازش موازی

Read More

 

مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

 

مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

Read More

 

سامانه های مورد نیاز

 

سامانه های مورد نیاز

سامانه های مورد نیاز

Read More

 

امور بین الملل

 

امور بین الملل

امور بین الملل

Read More

 

گالری تصاویر

 

گالری تصاویر

گالری تصاویر

Read More

 

یادگیری الکترونیک

 

یادگیری الکترونیک

یادگیری الکترونیک

Read More

 

جلسه دفاع (آقای مهندس حمیدرضا دهقان)
جلسه دفاع از پایان نامه (خانم پریسا قادری دانشمند)

         

مسئولین:

رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد واعظ

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۵۱

معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۶-۰۳۱

 

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۴-۰۳۱

معاون مراکز تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۵۷

معاون اداری مالی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد واعظ

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۵۱

معاون دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۴-۰۳۱

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱